President

WU Zhiqiang

 

 

 

 
     
Vice President

Ruth Yeh

 

Wang Xiaoping

LI Baizhan

     
Presidum Members

Wang Qian

Song Yehao

Michael Li

     
Secretary General

Su Yunsheng

Wang Qian

 
     
Assistant to President

Yang Tianren

   

 

Address: International Green Campus Alliance, Room 201, Wenyuan Building, Tongji university, No. 1239, Siping Road, Shanghai, China

Postcode:200092

Tel.:+86 21 65985402

Fax:+86 21 65983414